Montagesikkerhed

PMT-beslagmontage forbedrer arbejdssikkerheden på taget og giver samtidig store besparelser

  • PMT-beslagmontage er meget velegnet til vinterarbejde.
  • PMT-beslagmontage erstatter presenningoverdækning og forhindrer vandindtrængning i byggefasen.
  • PMT-beslagmontage gør, at taget kan færdigmonteres med rendejern/tagrender uden indgreb i de gamle tagplader.
  • PMT-beslagmontage erstatter selv- skærende skruer.
  • PMT-beslagmontage erstatter boring med selvskærende skruer gennem tagplader.
  • PMT-beslagmontage sparer arbejds- gange og tid.
  • PMT-beslagmontage er uden gener for de, der opholder sig eller arbejder i bygningen.
  • PMT-beslagmontage sikrer, at intet asbestborestøv finder vej ind i konstruktion og bygning gennem borede huller eller med vand fra kondens/fygesne.
  • PMT-beslagmontage perforerer/ ødelægger ikke gamle plader som brugbart undertag med nye borehuller i bølgedale.